Truyện thể loại Soft Yuri

Girl x Girl. Nặng hơn Shoujo Ai tí